تعمیرات کلیه تجهیزات در تمامی برند ها انجام می پذیرد

کنتاکتور

کلید بی متال

کلید حرارتی

فیوز مینیاتوری

رله

بردهای صنعتی

پی ال سی

لیست تجهیزات لو ولتاژ تعمیر شده