کنترل صنعت ژرمن :
02133986910

در صورت داشتن شکایت ، مراتب را با تلفن های زیر در میان بگذارید :

33986910 - 021