تعمیرات کلیه تجهیزات در تمامی برند ها انجام می پذیرد

مجموعه ژرمن کنترل اقدام به تعمیر تمامی محصولات اتوماسیون صنعتی نظیر plc و کنتاکتور نموده است و در این راستا از بهترین و کجرب ترین کارشناسان مربوطه بهره می برد.

لیست تجهیزات اتوماسیون صنعتی تعمیر شده